4760286588436480
Prreti 韓國 茶樹植萃 除頭臭 淨化頭皮涼感噴霧 80ml 📣現貨📣 🇰🇷韓國直送🇰🇷 Prreti 韓國 茶樹植萃 除頭臭 淨化頭皮涼感噴霧 80ml (逢星期四截單,截單後約一至兩星期到貨) Prreti 韓國 茶樹植萃 除頭臭 淨化頭皮涼感噴霧 80ml 售價:$79 🗯🗯同頭臭say NO‼️‼️‼️‼️‼️ 夏日頭皮超悶熱 😩 點洗頭都好似仲未乾淨咁😭😭 Product #: letsgomall-Prreti 韓國 茶樹植萃 除頭臭 淨化頭皮涼感噴霧 80ml 2024-02-02 Regular price: $HKD$79.0 Available from: Let's Go MallIn stock